วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์ว

Non-return or check valves วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์ว

วาล์วกันกลับหรือที่เรียกว่าเช็ควาล์วเป็นวาล์วชนิดหนึ่งที่ใช้ในระบบท่อต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวหรือก๊าซไหลกลับทิศทาง วาล์วเหล่านี้มีความจำเป็นในการใช้งานที่การไหลย้อนกลับของของไหลอาจทำให้ระบบเสียหายหรือทำให้การทำงานของระบบลดลง เช็ควาล์วจะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ไหลในทิศทางเดียวและปิดเมื่อพยายามไหลย้อนกลับ

มีวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและวัตถุประสงค์เฉพาะ:

วาล์วตรวจสอบการแกว่ง: วาล์วเหล่านี้ประกอบด้วยแผ่นดิสก์ที่แกว่งบนบานพับหรือวาล์วรองช่วยให้ของเหลวไหลไปในทิศทางเดียว เมื่อการไหลย้อนกลับ ดิสก์จะแกว่งกลับและปิดผนึกวาล์ว ป้องกันการไหลย้อนกลับ

วาล์วตรวจสอบการยก: วาล์วตรวจสอบการยกประกอบด้วยแผ่นดิสก์หรือลูกสูบที่ยกออกจากที่นั่งเมื่อของเหลวไหลไปในทิศทางไปข้างหน้า เมื่อการไหลย้อนกลับ ดิสก์หรือลูกสูบจะเคลื่อนกลับเข้าสู่ที่นั่ง ป้องกันการไหลย้อนกลับ

Ball Check Valves: วาล์วเหล่านี้ใช้ลูกบอลที่วางอยู่บนที่นั่งเพื่อควบคุมการไหลของของไหล เมื่อกระแสไหลไปในทิศทางไปข้างหน้า ลูกบอลจะถูกผลักออกจากที่นั่ง เพื่อให้ของเหลวผ่านไปได้ เมื่อไหลย้อนกลับ ลูกบอลจะกลับไปที่ที่นั่ง ป้องกันการไหลย้อนกลับ

เช็ควาล์วแบบเวเฟอร์: เช็ควาล์วแบบเวเฟอร์เป็นเช็ควาล์วขนาดกะทัดรัดที่ติดตั้งระหว่างสองหน้าแปลนในระบบท่อ โดยทั่วไปแล้วจะมีแผ่นหรือแผ่นช่วยสปริงที่เปิดออกด้วยการไหลไปข้างหน้าและปิดกับที่นั่งเมื่อการไหลย้อนกลับ

เช็ควาล์วแบบอินไลน์: วาล์วเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบท่อหรือท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก โดยทั่วไปจะมีกลไกสปริงโหลดที่เปิดเพื่อให้ไหลในทิศทางเดียวและปิดเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเมื่อการไหลย้อนกลับ

วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วมักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงน้ำและน้ำเสีย น้ำมันและก๊าซ กระบวนการทางเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ ช่วยปกป้องอุปกรณ์ เช่น ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ จากความเสียหายที่เกิดจากการไหลย้อนกลับ และช่วยให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อเลือกเช็ควาล์ว จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของของไหล อัตราการไหล ความดัน และอุณหภูมิ เพื่อเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ