ไฟโซล่าเซลล์ เป็นพลังงาน ที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป

ไฟโซล่าเซลล์

พลังงานไฟฟ้า ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนกับแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น น้ำมัน และโรงไฟฟ้าที่ใช้กระบวนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ไฟโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอนซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ทำชิพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นพิษ มีราคาถูก และคงทน จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และอยู่ในรูปแบบที่จะนำไปทำเซลล์เเสงอาทิตย์ได้

ไฟโซล่าเซลล์ เริ่มเป็นที่นิยมนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือนมากขึ้น เนื่องจากไฟโซล่าเซลล์ในปัจจุบันมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อก่อนมากไฟฟ้าที่ผลิตจากไฟโซลล่าเซลล์นั้นสามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด นำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในตอนกลางวันเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้ในตอนกลางคืนได้ ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถต่อพ่วงระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากไฟโซล่าเซลล์เข้ากับระบบของการไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้าทีผลิตได้จากไฟโซล่าเซลล์ ไม่เพียงพอ ระบบจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ต่อเนื่องทันที

การประยุกต์ใช้ไฟโซล่าเซลล์มีหลายรูปแบบ เช่น การผลิตไฟฟ้าทดแทนเพื่อใช้ภายในบ้าน หรือส่งไปที่การไฟฟ้า เพื่อใช้เองและขายส่วนเกินให้การไฟฟ้า หรือการประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์บนโคมไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟจราจร ไฟให้ความสว่างบนท้องถนน โคมไฟประดับสวน ประดับบ้าน โคมไฟสำหรับติดรอบบ้าน หรือภายในสวน จำเป็นต้องเปิดให้สว่างตลอดเวลาในช่วงกลางคืนเพื่อเป็นการป้องกันเหล่ามิจฉาชีพ หากใช้ไฟบ้านทั่วไปอาจทำให้ค่าไฟในแต่ละเดือนพุ่งสูง ดังนั้นไฟโซล่าเซลล์ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะเจาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยพร้อมทั้งประหยัดไฟไปในตัว

ไฟโซล่าเซลล์ หนึ่งในแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญ ทางเลือกช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ส่งผลเสียต่อสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม

ยุคปัจจุบันการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ อาจแยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย คือ การใช้เซลล์อาทิตย์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการ นำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า ทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า(อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ สามารถต่อกระแสไฟฟ้า

ธรรมชาติกับไฟโซล่าเซลล์นั้นเข้ากันได้อย่างไร

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสมัยนี้แตกต่างจากเมื่อ 10ปีก่อนเรียกได้ว่าราวฟ้ากับเหวเห็นได้จากพื้นที่ปริมณฑลนั้นเมื่อ 10 ปีที่แล้วยังมีบางพื้นที่ที่เป็นป่ารกล้างมีบรรยากาศเงียบสงบไม่มีความเจริญเข้าถึงมีเพียงไฟริบหรีบางดวงเท่านั้นที่เปิดอยู่ในตอนกลางคืนเวลาที่จะออกจากบ้านแต่ละทีคนที่ไม่มีรถส่วนตัวนั้นไม่สามารถท่จะออกจากบ้านได้เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย จะมีห้างมีไฟก็เฉพาะในตัวเมืองเท่านั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากบริเวณปริมณฑลหลายๆที่นั้นเจริญมากกว่ากรุงเทพในบางจุดมีการใช้ไฟฟ้าหรืออุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเข้ามาประดับตกแต่ง มีป้ายโฆษณาไฟฟ้าภาพเคลื่อนไหวอยู่เป็นจำนวนมากนับว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ไฟฟ้าที่ถูกใช้ในสถานที่ต่างๆนั้นเปลี่ยนไปมีความก้าวหน้าของตัวอุปกรณ์นั้นมากขึ้นในขณะที่อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นมีราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อนมากไฟโซล่าเซลล์นั้นถูกติดตั้งในหลายๆพื้นที่ซึ่งไม่เว้นแมม้แต่ที่ต่างจังหวัดข้อดีของไฟโซล่าเซลล์คือเมื่อติดตั้งแล้วสามารถใช้ได้นานคงทนและเป็นมิตรต่อธรรมชาติเป็นอย่างมากเพราะปัจจุบันนั้นมนุษย์ทำลายธรรมชาติเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสรรหาอาหารใหม่ๆมากินกันโดยที่วัสดุในการประกอบอาหารบางอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้แสนที่จะยากกลำบากแต่มนุษย์ก็มาทำลาย บางที่หรือบางประเทศนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พื้นที่เหล่านั้นเคยเป็นพื้นที่ผืนป่าถูกทำลายทำให้ระบบนิเวศของธรรมชาตินั้นเสียจึงต้องมีการนำวัสดุต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ไม่รบกวนการทำงานของธรรมชาติเช่นไฟโซล่าเซลล์นั้นคุณสมบัติไม่ได้แตกต่างจากไฟที่ใช้กันตามท้องถนนแถมยังมีฟีเจอร์การใช้งานที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติทำให้เวลาที่ติดตั้งนั้นไม่ต้องเปิดปิดสวิชเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนั้นยังมีความประหยัดมากกว่าหลอดไฟปกติ การใช้งานนั้นถึงแม้จะต้องเปลี่ยนมอร์เตอร์แต่ก็ใช้งานได้นานกว่าเมื่อก่อนมากระยะเวลาในการใช้งานอย่ที่ประมาณ
4-5 ปีกว่าแบตจะหมด การเปลี่ยนแบตอของหลอดดังกล่าวนั้นไม่ได้แพงอย่างที่ใครหลายคนคิดเพราะประเภทของแบตมีด้วยกันหลายยี่ห้อแล้วแต่ว่าประสิทธิภาพของแบตดังกล่าวนั้นสูงหรือไม่ ไฟโซล่าเซลล์ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุกรณ์อื่นๆภายในบ้านได้เป็นอย่างดีเช่นการใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ในคนที่ซื้อบ้านและชอบใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนั้นเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้งานแผงโซล่าเซลล์เพราะเทียบกันแล้วนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก